Pojmy a vysvětlení v oblasti chlazení a klimatizace

Schiessl chlazení, klimatizace - slovníček pojmů

Slovníček pojmů v oblasti chlazení a klimatizace.

Tepelné čerpadlo
Klimatizace s tepelným čerpadlem umožňují mimo režim chlazení také topení. Topení lze používat v rozmezích uvedených v návodech k obsluze.

Klimatizace 
slouží k ochlazování nebo ohřívání vzduchu v místnosti, neslouží k výměně vzduchu.Skládají se buď z jednotky venkovní a jednotky/jednotek vnitřních, které jsou navzájem propojeny potrubím pro přívod a odvod chladiva, elektrickými napájecími a ovládacími kabely nebo ze samostatné vnitřní jednotky.

Režimy
Klimatizace pracují v režimech chlazení, topení, odvlhčování nebo ventilace. Tyto režimy, teplota v místnosti a další funkce, je možno podle potřeby regulovat a nastavovat manuálně nebo pomocí dálkového ovládání. Dálkové ovládání je součástí všech námi dodávaných klimatizací(mimo mobilních,kde ovladač mají jen některé modely)

Chlazení
Při chlazení kompresor ve venkovní jednotce stlačuje chladivo a dochází k jeho kondenzaci. Zkondenzované chladivo pak při průchodu venkovním tepelným výměníkem předá tepelnou energii do venkovního prostředí a proudí dále do vnitřní jednotky, kde prochází opět tepelným výměníkem. Ventilátor vnitřní jednotky nasává teplý vzduch z místnosti přes tepelný výměník, v němž se odpařuje chladivo a zpět do místnosti je vháněn již ochlazený vzduch. Cirkulaci chladiva v chladícím okruhu zajišťuje tlak kompresoru. Účinnost chlazení klesá se zvyšující se venkovní teplotou. Při chlazení dochází na výměníku vnitřní jednotky ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, proto je nutné z jednotky zajistit odvod zkondenzované vody.

Topení
Při topení se celý cyklus probíhající v systému otočí a vzduch v místnosti je pomocí vnitřní jednotky naopak ohříván. Klimatizace se používá k topení (přitápění) v přechodných obdobích (jaro, podzim). Účinnost topení klesá se snižující se venkovní teplotou. Topení je možné pouze u klimatizací s tepelným čerpadlem. Při topení dochází na výměníku venkovní jednotky ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, proto je nutné z jednotky zajistit odvod zkondenzované vody.

Venkovní jednotka
Venkovní jednotka se montuje zvenčí budovy na speciální konzolu na stěnu nebo na střechu domu nebo budovy. Skládá se z kompresoru, tepelného výměníku s ventilátorem a motorkem, propojovacího potrubí a ventilů. Vše je umístěno v kovové nebo plastové skříni.

Vnitřní jednotka
Vnitřní jednotka se montuje uvnitř místnosti. Skládá se z tepelného výměníku, ventilátoru a motorku, klapek pro směrování proudu vzduchu, filtrů a elektroniky pro ovládání celého kompletu. Vše je umístěno v plastové skříni.

Autorestart
Klimatizace vybavená touto funkcí se při výpadku el. energie automaticky restartuje v nastavení, které bylo zadáno před výpadkem el. energie.

C.O.P
Coefficient of Performance - koeficient využitelnosti energie v režimu topení. Čím vyšší, tím lepší (úspornější a výkonnější). Podle výše koeficientu COP se klimatizace zařazuje do třídy energetické účinnosti A až G, kdy A je nejúspornější.

E.E.R
Energy Efficiency Rating - koeficient využitelnosti energie v režimu chlazení. Čím vyšší, tím lepší (úspornější a výkonnější). Podle výše koeficientu EER se klimatizace zařazuje do třídy energetické účinnosti A až G, kdy A je nejúspornější.

Chladivo
V systému koluje směs, která se nazývá chladivo. Slouží k předávání nebo odebírání tepla. Pro klimatizace se používají ekologická chladiva R-407c a R-410a, která neškodí životnímu prostředí a nepoškozují ozónovou vrstvu.

Inverter
Proměnlivé nastavení výkonu. Díky tomu je systém energeticky úspornější až o 70% a provoz snižuje mechanické namáhání kompresoru. Toto vše je umožněno regulátorem inventoru (inventer driver) a EMC (Electro Magnetic Compatibility) filtrem (dle EN-50081) až do výkonu 30kW. Inverter driver umožňuje změnu frekvence a tím i změnu na požadovaný výkon. Rozsah frekvencí elektromotoru inventoru je od 30Hz do 120Hz. Nejvyšších hodnot EER je dosaženo při 45Hz až 90Hz. Inventor regulátor bude dodáván spolu se softwarem. To umožní regulaci externím zařízením.V porovnání s klasickými klimatizacemi dokáží plynule snižovat výkon kompresoru, mají několikanásobně nižší rozběhový proud 

Další verzí proměnlivé regulace je digitální scroll kompresor Copeland ZRD. Princip je zde založen na osovém posuvu rotorů. Oddálení je stanoveno na ve stanoveném úseku, kdy se přeruší tok chladiva do vysokotlaké části. Proces přerušení probíhá ve stanovených intervalech (např. 20s), kdy po určitý úsek kompresor pracuje a po zbytek je odlehčen. Otáčky motoru jsou pak konstantní.
Frekvenční měnič u venkovní jednotky se projevuje vysokou energetickou účinností a velmi nízkou hlučností. 
Ve srovnání se standardním systémem s tepelným čerpadlem lze požadovanou teplotu dosáhnout rychleji a teplota je udržována na stabilnější úrovni.

Kompresor
Klimatizační zařízení funguje podobně jako domácí lednička. Pro stlačování a pohánění chladiva se používá kompresor

Multisplit
Klimatizační zařízení s jednou venkovní a dvěma a více vnitřními jednotkami, které jsou navzájem propojeny potrubím pro přívod a odvod chladiva a el. kabely pro napájení a ovládání. Celé zařízení se používá pro více místností.

Odvlhčování
Klimatizace umožňují mimo režimy chlazení a topení také odvlhčování. V tomto režimu je odstraňována vlhkost ze vzduchu v místnosti.

Split
Klimatizační zařízení s jednou venkovní a jednou vnitřní jednotkou, které jsou navzájem propojeny potrubím pro přívod a odvod chladiva a el. kabely pro napájení a ovládání. Zařízení se používá pouze pro jednu místnost.

Home Schiessl
Facebook Schiessl
Schiessl s.r.o. - chlazení, klimatizace, autoklimatizace, tepelná čerpadla.
Praha, Brno, Ostrava, Cheb, Plzeň, Pardubice, Nové Zámky
schiessl@schiessl.cz
www.schiessl.cz
Silou hlasu
KLIMATIZACE A AUTOKLIMATIZACE
Diese Seite ist erhältlich nur in der Tschechischen Sprache.
This page is available only in the Czech language.
HOME KLG

Created by © 2008 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & Chabera webdesign